måndag 18 oktober 2010

Tvål- och parfymstaden Gävle - Del 3 Ahlgrens Tekniska Fabrik AB
Ahlgrens Tekniska Fabrik är idag mest känd för sina konfektyrprodukter – Läkerol, AKO-kola och Ahlgrens bilar. Firman började dock som en kemisk-teknisk fabrik som tillverkade bläck, skoputs, läderfärg, metallputs, tvättpulver, insektsmedel samt livsmedelsprodukter såsom äggersättnings-, lemonad-, jäst- och bakpulver.

En liten och idag okänd del av företaget ägnade sig åt parfymer. Det var grundaren Fredrik Ahlgrens hustru Sigrid som stod för denna verksamhet. Antalet parfymer och eau de cologne var många. Produkterna köptes från Tyskland eller Frankrike och ombuteljerades på egna flaskor som alla hade rikt dekorerade etiketter. Inspiration till parfymernas namn hämtades från kontinenten och de döptes till ”Extrait es bouquet”, ”Newmown hay” och ”Extrait concentré a violette de Nice”.


Parfymen ”Newmown hay” eller på svenska "Nyslaget hö" är intressant i detta sammanhang. Det var den första syntetiska doft som togs fram och lanserades av sin upptäckare Sir William Henry Perkin år 1883. Parfymen blev snabbt en succé och blev början på den syntetiska parfymindustrin. Den aktiva doftmolekylen hämtades från det naturligt förekommande och giftiga ämnet kumarin som återfinns i ett flertal växter, bland andra myskmadra, kvanne och klöver. Perkin upptäckte för övrigt av en slump även det syntetiska färgämnet anilin-lila eller mauvein, utvunnet ur tjära, i en process då han försökte få fram en syntetisk variant av malariamedicinen kinin.

Ahlgrens Tekniska Fabrik tog även fram en parfym till den stora industri- och slöjdutställningen i Gävle 1901. Etiketten föreställer själva expositionshuset:


I och med att Adolf Ahlgren tog över verksamheten efter Fredrik alltför tidiga död 1907, lades parfymverksamheten ner strax före första världskriget. I företagets arkiv finns etiketterna och även ett fåtal flaskor och förpackningar kvar. Etiketterna är prydligt inklistrade i en registerbok och små buntar är sedan förvarade i kuvert.

Lär dig mer om Ahlgrens spännande historia i Länsmuseets basutställning "Modärna tider"! Där kan du även se originaletiketter och förpackningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar