torsdag 21 juni 2012

Birger Forsberg 1922-2012

Birger Forsberg i "München-ateljén", Stockholm 1997. Fotograf: Mats Hallgren, bilden är något beskuren.
Birger Forsberg, en av Gästriklands konstnärsprofiler, är död. Han fyllde 90 år 11 april och bodde på ett äldreboende i Solna, när sonen Per.

Förra året mottog Länsmuseet Gävleborg Birgers stora personarkiv som gåva av familjen. Det var verkligen en ära att få ta emot det men kanske inte så underligt med tanke på att Birger i många haft Länsmuseet som sitt hemma-museum. Hans första utställning var 1955 på dåvarande Gävle Museum.  Sedan följde utställningar regelbundet under åren, varav flera naturligtvis handlade om Hedesundavävarna.
Birgers arkiv är utan tvekan vårt hittills största personarkiv och fyller ca 40 hyllmeter. Här finns bland annat några av hans tidiga skisser, många artiklar, material om Hedesundavävarna, Skaparbyn, många andra konstprojekt och bilder. Även delar av hans bibliotek ingick in donationen.

Materialet är ännu inte helt genomgånget och förtecknat men kommer att färdigställas under året. Det kommer att ge ytterligare en dimension till en av vår tids mest kända konstnärer från länet.
Boken om grottorna i Altamira är en av många i Birgers bibliotek. På omslaget har hans skrivit "1951 på somamren besökte jag dessa grottor. Birger". Några år senare höll hans sin första utställning.