torsdag 8 maj 2014

Foton med hissade segel

Gävle Segel Sällskap grundades redan 1880 och lever fortfarande i högönsklig välmåga ute på Huseliiharen. Nyligen beslutade sällskapet att skänka närmare trehundra glasplåtar till Länsmuseet Gävleborg. Plåtarna föreställer framför allt seglingar under 1920-talet. De kan vara tagna av den kände Gävlefotografen Gustaf Reimers som var medlem i Gävle Segel Sällskap.

Den övre bilden visar grosshandlare Josef Johansson fina segelbåt "Ingvor", med en segelarea på 120 kvm, konstruerad av E. Herlin. På bilden ovan deltar Gävle Segel Sällskap i Norrlandsregattan i Sundsvallsfjärden, runt Alnön, år 1925. Åtminstone ett par hundra av motiven i samlingen föreställer segelbåtar.

Det finns andra motiv i samlingen också. Medlemmarnas fina bilar till exempel, parkerade i Furuvik vid en segling 1925. Och från 50-årsfesten på Grand Hotel den 8 mars 1930. Men huvuddelen är alltså marina motiv. Nedan en bild från seglingen från Kiel till Sandhamn 1925 och längst ner seglingar vid sällskapets hemmahamn Huseliiharen 1931.
 
Länsmuseet Gävleborg vill rikta ett varmt tack till Gävle Segel Sällskap för den fina negativsamlingen. Fotografierna kommer att förvaras i Länsmuseets klimatstyrda bildarkiv och finnas tillgängliga i våra digitala arkiv.