tisdag 15 mars 2011

En fotografpionjär i Hälsingland

Ibland gör vi fynd i bildarkivet! Som när vi nyligen hittade en kartong med påskriften "Forsbäcks bilder". Kartongen visade sig innehålla två hundra fotografier från den kände fotografen Per Johan Forsbäck (här till höger en bild från hans 80-årsdag 1921).

Om PJ Forsbäck har Svenning Forsling skrivit i hembygsbladet Alir anor. I Skogs hembygdsförenings fotostuga finns dessutom ett rum med en utställning om socknens store fotograf. Och i DiBiS databas på Nätet finns över tre tusen fotografier från Forsbäcks kamera.

Per Johan Forsbäck föddes på nyodlingen Lundbacka i byn Löten i Skog år 1841. I mitten av 1860-talet skaffade Forsbäck en kamera och började fotografera bygden och dess invånare: konfirmandgrupper, bröllopsfester och badgäster. Bilar inte att förglömma; nedan den första bilen i Skog, en engelsktillverkad Messing-Ford.

Gården i bakgrunden är Forsbäcks hem, Lundbacka. I baksätet sitter fru Frölund i tjusig hatt och bredvid henne Forsbäcks andra hustru, "Mor Lena" (född Andersson), som han gifte sig med 1867. Vem chauffören är förtäljer dock inte historien.

Forsbäcks tidigaste bilder är från mitten av 1860-talet, bl a ett "sjelvporträtt" från 1864. Det var tidigt för en bygdefotograf i södra norrlands inland. Bilden nedan visar en båt vid Skogs ångbåtsbrygga i sjön Bergviken. På skylten ombord står det "Till Segersta", men hugade passagerare får nog tåla sig till våren ...

Svenning Forsling var vänlig nog att titta på våra "återfunna" forsbäcksfotografier och kunde konstatera att han inte kände igen motiven sedan tidigare. Upprymda av att ha hittat "nya" motiv från Forsbäcks kamera satte vi genast igång att digitalisera samlingen. Och snart kommer bilderna att finnas tillgängliga och sökbara på Länsmuseets webbdatabas.

Varför just dessa fotografier hamnat hos oss - och var glasplåtarna som pappersbilderna kopierats ifrån är någonstans - kommer vi förhoppningsvis att få reda på i framtiden ...