måndag 31 januari 2011

Bergmans stenyxa

Vad har en stenåldersyxa i Länsmuseets arkeologiska magasin med den berömde filmregissören Ingmar Bergman att göra? Rätt mycket, skulle det visa sig när vi forskade djupare i saken.

Själva yxan är en rätt vanligt - men fin - så kallad spetsnackig yxa från den period av stenåldern när man började bruka jorden i Sverige, för omkring 6000 år sedan.

För snart 100 år sedan plockades yxan upp ur en åker i Rörberg av pastorn i Forsbacka, Erik Bergman. Det var i alla fall han som skänkte den till Gestriklands Fornminnesförening, som han var ledamot (medlem) i. Sin samling av fornsaker förvarade föreningen i ett rum på nuvarande Vasaskolans vind.

I årsberättelsen för 1917 står berättat om gåvan från pastor Bergman. Året därpå flyttade Erik Bergman med sin familj till Stockholm för att verka som kyrkoherde och hovpredikant. Knappt hade dom hunnit slå sig ner på Östermalm innan en son, lille Ingmar, kom till världen. Och resten är, som man brukar säga, en helt annan historia ...

Gestriklands Fornminnesförenings samling finns idag på Länsmuseet Gävleborg. Där finns också femton tusen glasplåtar från Gustaf Reimers porträttatteljé, vilken Erik Bergman besökte 1914 för att låta fotografera sig. I Länsmuseets Faktarum kan man läsa Fornminnesföreningens årsberättelser. Varmt välkomna att forska själva!