måndag 25 oktober 2010

Hedvig Ulfsparres brevsamling


År 2005 fick Länsmuseet överta Hedvig Ulfsparres textilsamling från Nordiska Museet. Hedvig bodde på Hofors herrgård där hon var brukspatron Per Erikssons värdinna från 1905 och fram till hans död 1928. Hon flyttade då till Kungsgårdens herrgård som Per köpt 1925 och Hedvig ärvde.
I donationen ingick även hennes arkiv. Det består av samlat material om hemslöjden i Sverige men innehåller också mycket korrespondens från kontakter inom hemslöjds- och hembygdsrörelserna. Arkivet innehåller däremot inte så många privata handlingar då dessa förvarats av Hedvigs släktingar sedan hennes död 1963.
För några år sedan fick Länsmuseet privilegiet att låna Hedvig Ulfsparres brevsamling från hennes systerdotterdotter. Denna brevsamling består av brev mellan Hedvig och hennes föräldrar och syskon från 1890-tal fram till början av 1930-talet. Breven berättar om vardagsliv och högtidsdagar men även om resor och den stora ombyggnaden av Hofors herrgård. En stor del av de tidigaste breven handlar om hennes krävande utbildning till Röda kors-sköterska i Stockholm runt sekelskiftet.
Sedan hösten 2009 har Länsmuseet förmånen att ha ett mycket givande samarbete med vänföreningen Gävle Musei vänner i form av brevgrupp bestående av tio personer. Deras arbete består i att skriva av breven så att vi kan använda dem i vårt arbete. Vi träffas en gång i månaden då gruppen redovisar sitt arbete och läser upp de brev de skrivit av. Varje möte består av intressanta och trevliga diskussioner och jämförelser med uppgifter i andra brev, tolkningar av namn, forskning av både historia, personhistoria och äldre seder, åtföljt av kaffe och kaka. Alla bidrar med sin stora kunskap!
Här kommer ett av de drygt 250 brev gruppen hittills skrivit av. Det är en av de första brev Hedvig skriver från Hofors:


Kära lilla Mamma & Pappa & systrar !   
Hofors d. 14 Juni 04
Blott ett par rader, innan posten om en halftimme går. Började ett bref i går, men orkade inte fortsätta. Det är så mycket jag skulle vilja tala om. Vill blodt nu säga, att vi värkligen lyckades komma i väg i Söndags morgse. Här är helt enkelt förtjusande. Kontrasten från R[öda]. K[orset]. oerhörd. Jag njuter intensivt. Känner mig idag så kry, som jag knappast gjort på ett par år. Om inte det där bandet i bröstet satt & tryckte till ibland, skulle jag nästan kunnat inbilla mig att allting var godt & väl igän. – Brukspatronen är ändå snällare, än hvad jag visste om, hvilket vill säga ganska mycket ! Här är helt enkelt idealiskt i alla afseenden. Önskar bara att Ni alla vore här. Den ljufligaste stillhet & den härligaste luft. Trifdes ögonblickligen. Bruksp. har föreslagit frkn Stråhle att från Trolleholm besöka sina föräldrar & inte komma hem på en tid ännu, så att här är ingen som ser snedt på oss. – Skall skrifva närmare om allt möjligt , prof Edgren etc.
Många, många hälsn. från Hedvig

1 kommentar:

  1. Oj, det här var fint och spännande. Hoppas man kan få läsa mer, någon gång, någonstans!

    SvaraRadera