torsdag 11 oktober 2012

En lästavla från 1852 i gåva till museet!

En lästavla är en tavla av trä med påklistrade textsidor som användes i den gamla folkskolan. Läraren höll upp tavlan och eleverna fick öva sig på att läsa och stava. Lästavlorna är föregångare till ABC-häftena som senare trycktes i stora upplagor. Det fanns också lästavlor med matematiska uppgifter och med religösa texter som trosbekännelsen.
Textarket på den lästavla som nu hittat vägen till museets samlingar är daterat 1852, alltså bara tio år efter folkskolornas införande i Sverige. Tavlan har i många år flyttat runt mellan olika numer nedlagda skolmyndigheter. Nu har den givits som gåva till Länsmuseet Gävleborg, vilket vi är mycket tacksamma för!
Lästavlan har fått accessionsnummer GM 41273 och kommer att förvaras i museets klimatstyrda föremålsmagasin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar